Select Page

GeomediaTech

Konsulttjänster inom digital interaktiv geomedia och geografiska informationssystem.

Läs mer...

GeomediaTech

GeomediaTech erbjuder konsulttjänster inom digital interaktiv geomedia och geografiska informationssystem. Vi är i synnerhet specialiserade mot att utveckla system och mjukvaruteknik för platsbaserade digitala upplevelser baserade på geomedia. Digital geomedieteknik gör det möjligt att skapa produkter och tjänster där platsen står i centrum av berättandet. Våra tjänster kan appliceras på exempelvis digital destinationsutveckling inom turismbranschen eller tillgängliggörande av digitalt kuturarv.

GeomediaTech grundades och leds av Lars Larsson, som har lång erfarenhet av mediebranschen, där han arbetat som utgivare, redaktör och reporter. Han har grundat flera tidskrifter, webbplatser och communities. Larsson kombinerar yrkeserfarenheten med en gedigen utbildningsbakgrund inom datorteknik och en magisterexamen i psykologi. Hans specialitet är UX-design, människa-datorinteraktion och kartbaserade användargränssnitt.

Läs mer om forskning inom fältet geomedia hos The Geomedia Laboratory at Concordia University (Montreal) eller forskargruppen Geomedia på Karlstads universitet. 

Platsbaserade digitala upplevelser

Vill du ta nästa steg inom digital destinationsutveckling? Gå från att använda digital marknads-föring och kommunikation till att erbjuda era besökare digitala upplevelser baserade på digital interaktiv och immersiv geomedia.

Vad är geomedia?

Geomedia kan vara alla typer av media som har en koppling till en viss plats. Typexemplet är digitala bilder och videoklipp som är geotaggade. Det innefattar teknik och system för att presentera dessa och andra existerande medieformer i en geografisk kontext.

Levandegöra digitalt kulturarv

Geomedia är ett utmärkt sätt att levandegöra digitalt kulturarv och  kulturarvsdata. Vi har sedan lång tid ett samarbete med Statens museer för världskultur där vi arbetar med i första hand deras fotografiska samlingar som innehåller ett rikt kulturarv.